WCZT

pl | en

Badania Materiałowe

Centrum Badań Materiałowych dysponuje unikatową aparaturą naukowo-badawczą oraz specjalistycznym wyposażeniem laboratoryjnym. W obrębie Centrum działają następujące pracownie: pomiarów mikroskpowych i nanomechanicznych, nanotechnologii, spektrometrii mas, magnetycznego rezonansu jądrowego, analizy termicznej, spektroskopii w podczerwieni, dyfrakcji rentgenowskiej oraz chromatograficzna. Podstawowym zadaniem pracowni jest świadczenie usług pomiarowych (wykonywanie badań, interpretacja otrzymanych wyników, opracowywanie nowych procedur badawczych). 

artykuły powiązane

EUROSYMBOL 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zdobyło EuroSymbol w kategorii Synergii Nauki i Biznesu 2017. zobacz więcej »

Polska Nagroda Innowacyjności 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 zobacz więcej »

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.