WCZT

pl | en
Bruker Ascend™ 600 MHz

Bruker Ascend™ 600 MHz

CryoPlatform™ Prodigy, która pozwala na 2-3-krotny wzrost czułości w stosunku do klasycznych sond działających w temperaturze pokojowej (pomiary w fazie ciekłej), szerokopasmową sondę, 5 mm, BBFO SMART probe’ (pomiary w fazie ciekłej), sondę VTN CP/MAS (pomiary w fazie stałej).

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

artykuły powiązane

Polska Nagroda Innowacyjności 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 zobacz więcej »

SEMINARIUM NAUKOWE W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Profesor Bogdan Marciniec uprzejmie zaprasza na kolejne Seminarium w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii, które odbędzie się w dniach 26 i 27 czerwca 2017 roku w sali 111 (I piętro, budynek D) przy ul. Umultowskiej 89C. zobacz więcej »

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.