WCZT

pl | en
Mastersizer 3000 (Malvern Instruments Ltd.)

Mastersizer 3000 (Malvern Instruments Ltd.)

Mastersizer 3000 (Malvern Instruments Ltd.) wykorzystuje technikę dyfrakcji laserowej opartej na fizycznych zjawiskach dyfrakcji i interferencji fal świetlnych. Wyniki otrzymywane są jako zależność pomiędzy objętością (w %) i średnicą cząstek, a zatem w postaci frakcji cząstek konkretnej wielkości. Urządzenie mierzy wielkość cząstek w zakresie 0,2 – 2000 μm. Średnica cząstek w zakresie 0,6 – 1000 nm może być zmierzona wykorzystując nieinwazyjną metodę dynamicznego rozpraszania światła. Dzięki tej technice możliwy jest pomiar wielkości cząstek i rozkładu wielkości cząstek nawet o rozmiarze poniżej 1 nm. Urządzenie pozwala też na pomiar potencjału zeta w zakresie –200 – 200 mV.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku B.

artykuły powiązane

EUROSYMBOL 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zdobyło EuroSymbol w kategorii Synergii Nauki i Biznesu 2017. zobacz więcej »

Polska Nagroda Innowacyjności 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 zobacz więcej »

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.