WCZT

pl | en
Reaktor fluidalny

Reaktor fluidalny

Reaktor fluidalny umożliwiający prowadzenie syntez z użyciem katalizatorów heterogenicznych w złożu fluidalnym. Reaktor pozwala na pracę z 4 gazami (Azot, CO, H2, Powietrze), z których jeden pełni rolę gazu nośnego a pozostałe mogą być reagentami. Proces jest w pełni kontrolowany i może odbywać się dla temperatur do 300°C oraz 30 atmosfer. System reakcyjny jest sprzężony z chromatografem gazowym umożliwiającym sekwencyjne analizowanie produktów reakcji.

Aparatura zlokalizowana jest w budynku B.

artykuły powiązane

EUROSYMBOL 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zdobyło EuroSymbol w kategorii Synergii Nauki i Biznesu 2017. zobacz więcej »

Polska Nagroda Innowacyjności 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 zobacz więcej »

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.