WCZT

pl | en
Analizator termiczny sprzężony ze spektrometrem FTIR Frontier (STA 6000, Perkin Elmer)

Analizator termiczny sprzężony ze spektrometrem FTIR Frontier (STA 6000, Perkin Elmer)

Jednoczesna analiza termiczna (STA): połączenie termograwimetrii (TG) i skaningowej kalorymetrii rożnicowej (DSC) w stosunku do jednej probki, z możliwością analizy widm w podczerwieni wydzielanych gazow. Analizator jest idealny do zastosowań, gdzie ważna jest identyfikacja związkow wydzielających się z materiałow podczas ogrzewania m.in. w badaniu mechanizmu rozkładu, identyfikacji pozostałości rozpuszczalnikow w środkach leczniczych.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

artykuły powiązane

EUROSYMBOL 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zdobyło EuroSymbol w kategorii Synergii Nauki i Biznesu 2017. zobacz więcej »

Polska Nagroda Innowacyjności 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 zobacz więcej »

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.