WCZT

pl | en
Analizator termograwimetryczny sprzężony z układem GC/MS (PYRIS TGA 1/ GC/MS Clarus 680 SQ8, Perkin Elmer)

Analizator termograwimetryczny sprzężony z układem GC/MS (PYRIS TGA 1/ GC/MS Clarus 680 SQ8, Perkin Elmer)

Zestaw składa się z termowagi Pyris 1 TGA oraz kwadrupolowego spektrometru mas Clarus 680 SQ8 z jonizacją strumieniem elektronów (EI) o standardowej energii 70 eV. Zakres mierzonych mas od 5 do 500 u, z separacją poprzez jednorodny filtr kwadrupolowy. Oprogramowanie obsługujące zestaw TG-MS wyposażone jest w bibliotekę widm mas NIST - program automatycznie poszukuje widma i wybiera najlepsze dopasowanie do badanej substancji. 

ZASTOSOWANIE

Głównym zadaniem jest identyfikacja organicznych składników gazowych wydzielających się z analizowanej próbki w termowadze. Najczęstsze zastosowaniem takiego układu jest analiza dodatków, stabilizatorów, ulepszaczy w żywności, kosmetykach czy farmaceutykach.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

artykuły powiązane

EUROSYMBOL 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zdobyło EuroSymbol w kategorii Synergii Nauki i Biznesu 2017. zobacz więcej »

Polska Nagroda Innowacyjności 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 zobacz więcej »

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.