WCZT

pl | en
spektrometr dichroizmu kołowego FVS-6000 VCD, spektrometr Jasco 4000 F

spektrometr dichroizmu kołowego FVS-6000 VCD, spektrometr Jasco 4000 FTIR

Laboratorium spektroskopii w podczerwieni wyposażone jest w najnowszej generacji spektrometr dichroizmu kołowego FVS-6000 VCD dostosowany do pomiarów w zakresie widmowym 4000 – 850 cm-1 oraz spektrometr Jasco 4000 FTIR. Oba aparaty są zdolne do pomiarów konwencjonalnej absorpcji IR oraz widm oscylacyjnych dichroizmu kołowego. Oferujemy pomiary widm oscylacyjnych VCD oraz widm w podczerwieni IR w roztworze i ciele stałym w zakresie 4000 – 850 cm-1 (VCD) i 7800 – 350 cm-1 (FTIR), wykonujemy temperaturowe pomiary widm w roztworze wodnym oraz oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów ze stereochemią.

Więcej informacji na stronie producenta - link i link 

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

artykuły powiązane

EUROSYMBOL 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zdobyło EuroSymbol w kategorii Synergii Nauki i Biznesu 2017. zobacz więcej »

Polska Nagroda Innowacyjności 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 zobacz więcej »

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.